Ad Widget

Excel ứng dụng phân tích rủi ro bằng Crystal Ball

Ad Widget

Là dạng phân tách nhằm trả lời câu hỏi ” What – if” (điều gì sẽ xảy ra…nếu như). Phân tích này xem xét khía cạnh đầu vào nào là chủ yếu nhất (yếu tố sở hữu thuộc tính rủi ro) liên quan tới kết quả bài toán (lợi nhuận hoặc chi phí). Trong Excel office 2013 tương trợ phân tách độ nhạy một chiều hoặc hai chiều, tức thị chỉ kiểm tra được tối đa 2 chi tiết rủi ro

Một người marketing mua một mặt hàng với giá sắm là 8$ và bán có giá bán là 10$. Lợi nhuận sẽ là : 10$ – 8$ = 2$

Lập bài toán trên bảng tính phân tích rủi ro bằng Crystal Ball:

Giá mua biến động từ 4$ đến 13$, mỗi bước thay đổi là 1$. Xét độ nhạy của lợi nhuận. Lập bảng phân tích một chiều như sau :

Chạy độ nhạy
1. Chọn B1:C20
2. Data / Table. Nhấp OK

 

 

 

 

 

 

 

goi-viettel-hapdan

Related Posts

Ad Widget

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *