Ad Widget

Các phần mềm và hướng dẫn cách tạo usb hdd boot cài win

Tại sao phải tạo boot usb? Hiện nay việc Ghost win 7, win 8 và ghost win 10 không sao lạ với dân công nghệ. Nhưng để ghost được bạn cần phải có 1 đĩa boot, hiện nay còn khá ít...